สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.เขาสามสิบหาบ

การเกษตร
      ประชากรในเขตองค์การบริหารส่่วนตำบลเขาสามสิบหาบ ประกอบอาชีพทำไร่อ้อย, สวนไม้ผล, พืชผัก, พืชไร่ ,ปลูกไม้ยืนต้น, เลี้ยงสัตว์, ประมง, ทำนา

การอุตสาหกรรม
        ตลาดนัดชุมชน                จำนวน    3  แห่ง
        ปั้มน้ำมันหมุน (ปั้มหลอด)  จำนวน  12  แห่ง
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


QR Code
อบต.เขาสามสิบหาบ
 

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร 063-1841660