สภาพทางสังคม อบต.เขาสามสิบหาบ

การศึกษา
     มีสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จำนวน  4  แห่ง
       โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
       โรงเรียนบ้านหนองหิน
       โรงเรียนบ้านเขาช่อง
       โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
     มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  2  แห่ง
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขากระอางค์
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาสามสิบหาบ

การสาธารณสุข
        มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน  1  แห่ง
            สถานที่ตั้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาช่อง

การรักษาความสงบเรียบร้อย
        ที่พักสายตรวจตำบลเขาสามสิบหาบ  จำนวน  1  แห่ง
            สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 8Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


QR Code
อบต.เขาสามสิบหาบ
 

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร 063-1841660