โครงสร้างพื้นฐาน อบต.เขาสามสิบหาบ

การคมนาคม การจราจร
     การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอ และจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน มีรายละเอียดดังนี้
       ทางหลวงชนบท สายบ้านหวายเหนียว-หนองปลาหมอ  ระยะทางประมาณ  13 กิโลเมตร

การประปา
        มีการประปาหมู่บ้าน  จำนวน  8  แห่ง


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

QR Code
อบต.เขาสามสิบหาบ
 

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร 063-1841660