บุคลากรกองคลัง อบต.เขาสามสิบหาบนางสาวกัลยา  เครือพันธ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวกฤฎตาณัฐ  รักงาม
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางศศิกานต์  โสตทิสง
นักวิชาการเงินและบัญชี
 

นางสาวอริสรา  ทองวิลัย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวกาญจนา  คมขำ
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางจินตนา  ต่วนเครือ
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


นางสาวสุกัญญา  คมขำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


QR Code
อบต.เขาสามสิบหาบ
 

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร 063-1841660