ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาสามสิบหาบ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านเขาขี้คราด หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาสามสิบหาบ โดยวิธีเฉพาะเจาจง งบประมาณ ปี ๒๕๖๕ กาญจนา คมขำ 2
2 ประกาศ ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านเขาขี้ขลาด หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาสามสิบหาบ งบประมาณ ๒๕๖๕ กาญจนา คมขำ 18
3 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กจ.ถ. ๕๒-๐๐๘ บ้านเขาสามสิบหาบ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีคัดเลือก งบประมาณ ปี ๒๕๖๕ กาญจนา คมขำ 28
4 ประกาศ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กจ.ถ. ๕๒-๐๐๘ บ้านเขาสามสิบหาบ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีคัดเลือก งบประมาณ ปี ๒๕๖๕ กาญจนา คมขำ 20
5 ประกาศ แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กาญจนา คมขำ 32
6 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กาญจนา คมขำ 27
7 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (เอนกประงค์) ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กาญจนา คมขำ 37
8 ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (เอนกประงค์) ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๒๕๖๔ กาญจนา คมขำ 38
9 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบคลองชลประทาน บ้านเขาช่อง หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๒๕๖๔ กาญจนา คมขำ 39
10 ประกาศ ราคากลางงานติดตั้งแผงตาข่ายอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาสามสิบหาบ งบประมาณ ๒๕๖๔ กาญจนา คมขำ 24
11 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังเขาพระ บ้านเขาพระ หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๒๕๖๔ กาญจนา คมขำ 24
12 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยน้าลี่ บ้านเขาช่อง หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๒๕๖๔ กาญจนา คมขำ 6
13 ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังเขาพระ บ้านเขาพระ หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๒๕๖๔ กาญจนา คมขำ 23
14 ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบคลองชลประทาน บ้านเขาช่อง หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๒๕๖๔ กาญจนา คมขำ 20
15 ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยน้าลี่ บ้านเขาช่อง หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๒๕๖๔ กาญจนา คมขำ 18
16 ประกาศ ราคากลางงานปรับปรุงอาคาร อบต.เขาสามสิบหาบ หลังเก่า งบประมาณ ๒๕๖๔ กาญจนา คมขำ 8
17 ประกาศ ราคากลางงานปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขากะอาง งบประมาณ ๒๕๖๔ กาญจนา คมขำ 21
18 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาขยายเขตท่อเมนประปาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๒๕๖๔ กาญจนา คมขำ 6
19 ประกาศ ราคากลางงานขยายท่อเมนประปาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๒๕๖๔ กาญจนา คมขำ 11
20 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขาช่อง หมู่ที่ ๖ - บ้านเขาสามสิบหาบ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาสามสิบหาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กาญจนา คมขำ 53
21 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขาช่อง หมู่ที่ ๖ - บ้านหนองพงษ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาสามสิบหาบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กาญจนา คมขำ 39
22 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขาช่อง หมู่ที่ ๖ - บ้านเขาสามสิบหาบ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาสามสิบหาบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กาญจนา คมขำ 209
23 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขาช่อง หมู่ที่ ๖ - บ้านหนองพงษ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาสามสิบหาบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กาญจนา คมขำ 42
24 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต OVERLAY สายบ้านเขาช่อง หมู่ที่ ๖ - บ้านหนองเกวียนหัก หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาสามสิบหาบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กาญจนา คมขำ 46
25 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต OVERLAY สายบ้านเขาช่อง หมู่ที่ ๖ - บ้านหนองเกวียนหัก หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาสามสิบหาบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กาญจนา คมขำ 70
26 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งตาข่ายข้างสนามกีฬาพร้อมเทพื้น คสล.หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๒๕๖๔ กาญจนา คมขำ 6
27 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้งฝาปิดตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๒๕๖๔ กาญจนา คมขำ 6
28 ประกาศ ราคากลางงานติดตั้งตาข่ายข้างสนามกีฬาพร้อมเทพื้น คสล. หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๒๕๖๔ กาญจนา คมขำ 4
29 ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้งฝาปิดตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๒๕๖๔ กาญจนา คมขำ 18
30 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาวางท่อระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๒๕๖๔ กาญจนา คมขำ 11

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้69
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้50
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้155
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว324
mod_vvisit_counterเดือนนี้34093
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว59862
mod_vvisit_counterทั้งหมด151710

We have: 3 guests online
ไอพีคุณ: 35.170.82.159
วันนี้: พ.ค. 24, 2022

QR Code
อบต.เขาสามสิบหาบ
 

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร 063-1841660