ประมวลภาพกิจกรรม อบต.เขาสามสิบหาบ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กิจกรรมพ่นยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก วีณา ขำอิ่ม 39
2 โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกและชิคุนกุนยา อันเนื่องมาจากยุงลาย ประจำปี พ.ศ.2565 วีณา ขำอิ่ม 40
3 ประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา วีณา ขำอิ่ม 31
4 ประชาสัมพันธ์การรับใบประกาศพนักงานดีเด่น และบุคคลดีเด่น ปี 2565 วีณา ขำอิ่ม 42
5 กิจกรรมแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมและเสริมสร้างคมาตรฐานทางจริยธรรม วีณา ขำอิ่ม 37
6 ภาพถ่ายกิจกรรมการรณรงค์ “งดรับ งดให้” ของขวัญ No Gift Policy วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ วีณา ขำอิ่ม 57
7 ภาพถ่ายกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส เขาสามสิบหาบใสสะอาด ๒๕๖๖” วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๖ วีณา ขำอิ่ม 58
8 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมไหว้พระ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน วีณา ขำอิ่ม 2
9 กิจกรรมสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน วีณา ขำอิ่ม 79
10 กิจกรรมรพน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ วีณา ขำอิ่ม 61
11 กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญฯ วีณา ขำอิ่ม 73
12 กิจกรรมไหว้พระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน วีณา ขำอิ่ม 79
13 กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน วีณา ขำอิ่ม 63
14 กิจกรรมโตไปไม่โกงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขากระอาง วีณา ขำอิ่ม 84
15 ประชาสัมพันธ์การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ปี 2563 วีณา ขำอิ่ม 64
16 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สวดมนต์ไหว้พระก่อนการประชุมสภา วีณา ขำอิ่ม 73
17 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมแลจริยธรรม ความโปร่งใส ปี 2563 วีณา ขำอิ่ม 65
18 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม หิ้วปิ่นโตเข้าวัด วีณา ขำอิ่ม 79
19 ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) วีณา ขำอิ่ม 89
20 การประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล 2566-2570 วีณา ขำอิ่ม 127
21 ภาพการเข้าร่วมอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปี 2562 วีณา ขำอิ่ม 319
22 กิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล และบุคคลภายนอกดีเด่นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ วีณา ขำอิ่ม 86
23 กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด วีณา ขำอิ่ม 108
24 กิจกรรมการสวดมนต์ก่อนการประชุม วีณา ขำอิ่ม 266
25 กิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านการทุจริต วีณา ขำอิ่ม 74

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


QR Code
อบต.เขาสามสิบหาบ
 

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร 063-1841660