คู่มือบริการประชาชน อบต.เขาสามสิบหาบ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือสอนวิธีการใช้งานระบบ E-Service วีณา ขำอิ่ม 14
2 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ วีณา ขำอิ่ม 20
3 ประกาศการขยายกำหนดการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 อริสรา ทองวิลัย 18
4 คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ วีณา ขำอิ่ม 18
5 คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีป้าย วีณา ขำอิ่ม 23
6 คู่มือสำหรับประชาชนการยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ วีณา ขำอิ่ม 20
7 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ วีณา ขำอิ่ม 48
8 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัตงาน วีณา ขำอิ่ม 56
9 คู่มือประชาชนสำหรับการขอยื่นลงทะเบัยนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ วีณา ขำอิ่ม 72
10 คู่มือประชาชนสำหรับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร วีณา ขำอิ่ม 69
11 115.โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) กุมภพ ใจจริง 56
12 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วีณา ขำอิ่ม 138
13 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหลัก งานปรับปรุงพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน วีณา ขำอิ่ม 110
14 คูมือผลประโยชน์ทับซ้อน วีณา ขำอิ่ม 106
15 คูมือเรื่องร้องเรียน วีณา ขำอิ่ม 124
16 ประกาศคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ปี 2560 วีณา ขำอิ่ม 170
17 ประชาสัมพันธ์ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน วีณา ขำอิ่ม 94
18 จดหมายข่ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี กฤตาณัฐ รักงาม 467
19 จดหมายข่ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี กฤตาณัฐ รักงาม 146

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


QR Code
อบต.เขาสามสิบหาบ
 

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร 063-1841660