คู่มือบริการประชาชน อบต.เขาสามสิบหาบ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ วีณา ขำอิ่ม 10
2 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัตงาน วีณา ขำอิ่ม 12
3 คู่มือประชาชนสำหรับการขอยื่นลงทะเบัยนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ วีณา ขำอิ่ม 27
4 คู่มือประชาชนสำหรับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร วีณา ขำอิ่ม 26
5 115.โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) กุมภพ ใจจริง 20
6 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วีณา ขำอิ่ม 85
7 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหลัก งานปรับปรุงพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน วีณา ขำอิ่ม 67
8 คูมือผลประโยชน์ทับซ้อน วีณา ขำอิ่ม 59
9 คูมือเรื่องร้องเรียน วีณา ขำอิ่ม 76
10 ประกาศคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ปี 2560 วีณา ขำอิ่ม 110
11 ประชาสัมพันธ์ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน วีณา ขำอิ่ม 55
12 จดหมายข่ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี กฤตาณัฐ รักงาม 396
13 จดหมายข่ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี กฤตาณัฐ รักงาม 100

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

QR Code
อบต.เขาสามสิบหาบ
 

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร 063-1841660