ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เขาสามสิบหาบ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาคม 2567 วีณา ขำอิ่ม 19
2 สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วีณา ขำอิ่ม 24
3 ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2567 วีณา ขำอิ่ม 33
4 ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ์เพื่อรับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2568 วีณา ขำอิ่ม 37
5 คำสั่งระบบปฏิบัติหน้าที่โดยวิธิอิเล็กทรอนิกส์ วีณา ขำอิ่ม 74
6 ประกาศ อบต.เขาสามสิบหาบ วีณา ขำอิ่ม 63
7 รายงานผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ ปี 2566 วีณา ขำอิ่ม 38
8 กฏกระทรวง บ่อดักไขมัน วีณา ขำอิ่ม 77
9 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2565 วีณา ขำอิ่ม 45
10 การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม วีณา ขำอิ่ม 54
11 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2565 วีณา ขำอิ่ม 126
12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2566 (รายไตรมาส) วีณา ขำอิ่ม 57
13 ประกาศรับฟังความคิดเห็น ข้อบัญญัติบ่อดักไขมัน พ.ศ.2565 วีณา ขำอิ่ม 78
14 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อบต.ประจำปี 2565 วีณา ขำอิ่ม 91
15 การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานดีเด่นและบุคคลภายนอก ผู้มีคุณธรรมฯปี2564 วีณา ขำอิ่ม 98
16 ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานของ อบต. ฐิตาภา 101
17 การดำเนินการตามมาตราการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ฐิตาภา 78
18 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ปีงบประมาณ 2564 วีณา ขำอิ่ม 118
19 สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ปี 2565 รอบ 6 เดือน วีณา ขำอิ่ม 73
20 นโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy ) Administrator 144
21 มอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 วีณา ขำอิ่ม 92
22 ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 วีณา ขำอิ่ม 72
23 ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 วีณา ขำอิ่ม 52
24 ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 วีณา ขำอิ่ม 70
25 ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 วีณา ขำอิ่ม 80
26 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต วีณา ขำอิ่ม 47
27 มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น วีณา ขำอิ่ม 75
28 รายงานผลการประเมิน ITA ปี 2563 วีณา ขำอิ่ม 82
29 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ปี 2564 รอบ 6 เดือน วีณา ขำอิ่ม 93
30 สรุปสถิติผู้มารับบริการปี 2564 รอบ 6 เดือน วีณา ขำอิ่ม 85

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

QR Code
อบต.เขาสามสิบหาบ
 

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร 063-1841660