ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เขาสามสิบหาบ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วีณา ขำอิ่ม 8
2 ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาคม 2567 วีณา ขำอิ่ม 35
3 สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วีณา ขำอิ่ม 40
4 ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2567 วีณา ขำอิ่ม 49
5 ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ์เพื่อรับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2568 วีณา ขำอิ่ม 68
6 คำสั่งระบบปฏิบัติหน้าที่โดยวิธิอิเล็กทรอนิกส์ วีณา ขำอิ่ม 89
7 ประกาศ อบต.เขาสามสิบหาบ วีณา ขำอิ่ม 82
8 รายงานผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ ปี 2566 วีณา ขำอิ่ม 50
9 กฏกระทรวง บ่อดักไขมัน วีณา ขำอิ่ม 111
10 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2565 วีณา ขำอิ่ม 54
11 ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อทบทวนแผนพัฒฯาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) วีณา ขำอิ่ม 8
12 การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม วีณา ขำอิ่ม 65
13 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2565 วีณา ขำอิ่ม 148
14 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2566 (รายไตรมาส) วีณา ขำอิ่ม 63
15 e-service Administrator 40
16 ประกาศรับฟังความคิดเห็น ข้อบัญญัติบ่อดักไขมัน พ.ศ.2565 วีณา ขำอิ่ม 90
17 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อบต.ประจำปี 2565 วีณา ขำอิ่ม 100
18 การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานดีเด่นและบุคคลภายนอก ผู้มีคุณธรรมฯปี2564 วีณา ขำอิ่ม 106
19 ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานของ อบต. ฐิตาภา 113
20 การดำเนินการตามมาตราการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ฐิตาภา 89
21 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ปีงบประมาณ 2564 วีณา ขำอิ่ม 128
22 สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ปี 2565 รอบ 6 เดือน วีณา ขำอิ่ม 81
23 นโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy ) Administrator 161
24 มอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 วีณา ขำอิ่ม 101
25 ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 วีณา ขำอิ่ม 80
26 ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 วีณา ขำอิ่ม 61
27 ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 วีณา ขำอิ่ม 85
28 ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 วีณา ขำอิ่ม 91
29 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต วีณา ขำอิ่ม 58
30 มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น วีณา ขำอิ่ม 86

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


QR Code
อบต.เขาสามสิบหาบ
 

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร 063-1841660