สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาสามสิบหาบ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (แบบฟอร์ม ITA -016) กาญจนา คมขำ 32
2 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (แบบฟอร์ม ITA-014) กาญจนา คมขำ 63
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) กาญจนา คมขำ 29
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ กาญจนา คมขำ 31
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ กาญจนา คมขำ 32
6 รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ กาญจนา คมขำ 69
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) กาญจนา คมขำ 61
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ กาญจนา คมขำ 54
9 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (แบบฟอร์ม lTA-017) กาญจนา คมขำ 48
10 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (วิธี e-bidding) กาญจนา คมขำ 37
11 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (วิธีเฉพาะเจาะจง) กาญจนา คมขำ 35
12 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ กาญจนา คมขำ 53
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ กาญจนา คมขำ 38
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖) กาญจนา คมขำ 93
15 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ กาญจนา คมขำ 75
16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ กาญจนา คมขำ 67
17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ กาญจนา คมขำ 36
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ปจะจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) กาญจนา คมขำ 37
19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ กาญจนา คมขำ 44
20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กาญจนา คมขำ 60
21 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ กาญจนา คมขำ 49
22 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ปจะจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) กาญจนา คมขำ 67
23 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ กาญจนา คมขำ 53
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กาญจนา คมขำ 55
25 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตลุาคม ๒๕๖๕ กาญจนา คมขำ 54
26 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กาญจนา คมขำ 50
27 ประกาศ รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กาญจนา คมขำ 66
28 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ กาญจนา คมขำ 80
29 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ กาญจนา คมขำ 50
30 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ กาญจนา คมขำ 59

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


QR Code
อบต.เขาสามสิบหาบ
 

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร 063-1841660