กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พรบ.จัดตั้ง อปท. วีณา ขำอิ่ม 34
2 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล วีณา ขำอิ่ม 48
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 วีณา ขำอิ่ม 87
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา วีณา ขำอิ่ม 65
5 ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงินและการตรวจเงิน ของ อปท. พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม วีณา ขำอิ่ม 72
6 พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ 2542 วีณา ขำอิ่ม 107
7 ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม วีณา ขำอิ่ม 83
8 ระเบียบ มท.ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพ่ิมติม วีณา ขำอิ่ม 78
9 ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 วีณา ขำอิ่ม 74
10 ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท. พ.ศ. 2548 วีณา ขำอิ่ม 61

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

QR Code
อบต.เขาสามสิบหาบ
 

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร 063-1841660