เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 ประกาศมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนฯ วีณา ขำอิ่ม 37
22 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง วีณา ขำอิ่ม 36
23 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ วีณา ขำอิ่ม 26
24 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ วีณา ขำอิ่ม 31
25 ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลการฯ วีณา ขำอิ่ม 30
26 ประกาศมตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ วีณา ขำอิ่ม 29
27 ประกาศมตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม วีณา ขำอิ่ม 29
28 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน วีณา ขำอิ่ม 31
29 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรราจริยธรรมฯ 2561-2563 วีณา ขำอิ่ม 33

หน้า 3 จาก 3

3
ถัดไป
สุดท้าย
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

QR Code
อบต.เขาสามสิบหาบ
 

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร 063-1841660