ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกคลองระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ปี ๒๕๖๕

พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกคลองระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาสามสิบหาบ